USZCZELNIENIE PIERWOTNE
USZCZELNIENIE WTÓRNE

MASY USZCZELNIAJĄCE

KOEMMERLING - masy uszczelniające do produkcji szyb zespolonych. Oprócz mas do uszczelnienia pierwotnego i wtórnego w programie znajdują się również żywice chemo- i światłoutwardzalne o właściowościach antywłamaniowych i/lub dźwiękochłonnych. Ponad 100 lat tradycji i doświadczeń w produkcji szczeliw oraz zaufanie licznej rzeszy klientów z ponad 70 krajów mówi samo za siebie - po prostu... DOSKONAŁA JAKOŚĆ!
TIOKOL GD 116
PS 200

 

TIOKOL GD 116

Specjalne dwuskładnikowe szczeliwo do produkcji szyb zespolonych
(komponent A + komponent B)

Dane techniczne i właściwości:

Baza komponent A: polisiarczek
komponent B: dwutlenek manganu
Kolor Czarny
Konsystencja pasta  
Stosunek mieszania (A:B) objętościowy:
wagowy:
10 : 1
10 : 0,88
Gęstość (przy temp. 23ºC ± 2) komponent A: 1,78 ± 0,03 g/cm3
komponent B: 1,56 ± 0,03 g/cm3
Przepuszczalność pary wodnej 5 ± 1 g/m2d DIN 53 122
Twardość w skali Shore’a (A) 41 ± 4 DIN 53 505 po 24 h przy NK23/50-2 DIN 50 014

 • Wysoka trwałość i elastyczność
 • Dobra przyczepność do szkła, aluminium, stali ocynkowanej i nierdzewnej
 • Niski współczynnik dyfuzji gazów
 • Opakowania:
  beczka: komponent A – 190 litrów + komponent B – 19 litrów
  opakowania: zestaw 2,5 litra = komponent A+B (1 karton = 4 szt.)

Wskazówki dotyczące stosowania:

 • Do stosowania zarówno przy użyciu automatycznych jak i ręcznych mieszalników (w automatach należy zwrócić uwagę na poprawne ustawienie cylindrów dozujących)
 • Składniki mieszać ze sobą wg zalecanych proporcji (stosunek objętościowy = 10 A : 1 B)
 • Komponent A wymieszany z utwardzaczem nanosić na czyste, suche powierzchnie
 • Do czyszczenia i odtłuszczania szkła i powierzchni metalowych można stosować Körasolv GL
 • Czas przydatności mieszanki do użycia zależy od temperatury materiału:

                                  wyższa temperatura = krótszy czas
                                             temp. 20ºC      ->    40 min.
                                             temp. 30ºC      ->    20 min.
                                             temp. 40ºC      ->    10 min.

 • Nie stosować w temp. poniżej 10ºC
 • Czas utwardzenia masy zależy od temperatury pomieszczenia:

                                  niższa temperatura = dłuższy czas

 • Do czyszczenia urządzeń i usuwania świeżych zabrudzeń zalecamy stosowanie Körasolv GL
 • Podczas stosowania szczeliwa należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki produktu.