SZPROSY HELIMA 2000
SZPROSY 8mm
DUPLEX
RAMKI
NIROTEC

PROFILE MIĘDZYSZYBOWE

HELIMA specjalizuje się w produkcji profili międzyszybowych: szprosów 2000 - nowoczesnego systemu bazującego na spawaniu szprosa aluminiowego, duplexów - stosowanych przy dużych elementach szyb zespolonych, szprosów 8 mm stosowanych dla oszkleń artystycznych, jak również aluminiowych i stalowych ramek dystansowych o przekroju odpowiadającym wszystkim wymogom nowoczesnej technologii.
WYPROFILOWANE ROZWIĄZANIA!
DANE TECHNICZNE
AKCESORIA
KOLORY

 

DANE TECHNICZNE

HELIMA NIROTEC - ramki dystansowe ze stali szlachetnej, nierdzewnej.

Produkt NIROTEC odpowiada wymogom najnowszej techniki okiennej i jest odpowiedzią na wciąż bardzo aktualny temat "Warm Edge" czyli "ciepła ramka"! W ostatnich latach współczynnik przenikania ciepła w szybie zespolonej (K) osiągnął bardzo pozytywne wyniki. Pomimo tej rewolucyjnej poprawy trzeba zastanowić się nad stratami ciepła na krawędzi szyby zespolonej. To właśnie miejsce zespolenia, w którym aluminiowa ramka dzieli/łączy szyby, jest punktem krytycznym. W tym miejscu wyraźne zmniejszenie strat ciepła można uzyskać poprzez użycie tzw. „ciepłych ramek” NIROTEC.

W szybach wyposażonych w ramki aluminiowe tworzy się tzw. mostek termiczny i może wystąpić na szybie wewnętrznej zjawisko kondensacji pary wodnej.
Zastosowanie ciepłej ramki NIROTEC prowadzi do ograniczenia tego zjawiska, ponieważ NIROTEC w odróżnieniu od tradycyjnych ramek dystansowych charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła.


LINIOWY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPŁA (K lin)
i
KRYTYCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

Porównując ramki aluminiowe do ramek ze stali szlachetnej, przy zachowaniu jednakowych warunków, można osiągnąć redukcję współczynnika K linod 35% do 45%

Poniżej podane wartości zostały opracowane zgodnie z normą DIN EN 10077-2:2003-12 dla ramki NIROTEC w szybie zespolonej 4/16/4, 90% - wypełnienie argonem; powłoka ciepłochronna na powierzchni 3 ε n =0,04 ( Ug=1,2 W/m² K )

  Ramka aluminiowa

AHS 1556 020 nirotec
AHSZ 1556 017 nirotec
AHSZ 1556 015 nirotec
Rama drewno
(Uf=1,4 W/m2K)
0,068 0,054 0,052 0,050
f0,20 0,51 0,57 0,58 0,58
Krytyczna temp.
zewnętrzna °C
+0,2 -2,6 -3,1 -3,1
Rama PCV
(Uf=2,1 W/m2K)
0,067 0,051 0,049 0,047
f0,20 0,56 0,60 0,61 0,61
Krytyczna temp.
zewnętrzna °C
-1,6 -4,3 -4,9 -4,9
Rama aluminiowa
(Uf=3,1 W/m2K)
0,108 0,078 0,074 0,071
f0,20 0,55 0,60 0,61 0,62
Krytyczna temp.
zewnętrzna °C
-2,0 -4,3 -4,9 -5,5
DIN V 4108-4:
2004-07 Anhang C
  tak tak tak

Testowana ramka Nirotec spełnia wszystkie wymogi wg normy DIN V 4108-4: 2004-07 załącznik C.

A oto graficzne przedstawienie wartości liniowego współczynnika przenikalności ciepła dla poszczególnych profili dystansowych w zależności od ramy okiennej (drewno, PCV lub aluminium):

oraz wykres ilustrujący wartości krytycznej zewnętrznej temperatury powietrza, przy której na krawędzi szyby osiągnięta zostaje temperatura skraplania 10,3°C przy temperaturze wewnątrz pomieszczenia 20°C:

Dostępne wymiary ramek NIROTEC

Helima - wymiar OMS* Szerokość (A) Wysokość (H) Grubość ścianki
556 6 mm 5,5 mm 7 mm 0,17 mm
756 8 mm 7,5 mm 7 mm 0,17 mm
956 10 mm 9,5 mm 7 mm 0,17 mm
1156 12 mm 11,5 mm 7 mm 0,15 / 0,17 mm
1356 14 mm 13,5 mm 7 mm 0,15 / 0,17 mm
1456 15 mm 14,5 mm 7 mm 0,15 / 0,17 mm
1556 16 mm 15,5 mm 7 mm 0,15 / 0,17 mm
1756 18 mm 17,5 mm 7 mm 0,15 / 0,17 mm
1956 20 mm 19,5 mm 7 mm 0,17 mm

*OMS – Odstęp Między Szybami (przestrzeń międzyszybowa)

Ramki dystansowe NIROTEC o długości 6 m pakowane są w kartony lub kontenery:

Ilości metrów w opakowaniu :

Wymiar Szerokość  Karton Kontener
    6 m 6 m
AHS 556 6 mm 1440 m 36000 m
AHS 756 8 mm 1080 m 26400 m
AHS 956 10 mm 792 m 21000 m
AHS 1156 12 mm 864 m 17400 m
AHS 1356 14 mm 720 m 14700 m
AHS 1456 15 mm 648 m 13800 m
AHS 1556 16 mm 648 m 12900 m
AHS 1756 18 mm 576 m 11400 m
AHS 1956 20 mm 504 m 10200 m

Do ramek Nirotec oferujemy również odpowiednie akcesoria.