Bieżące

 
Bieżące
Archiwalne
 
2016/11/30
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązek informacyjny wobec dostawców, odbiorców i innych firm współpracujących z Fenco Krzysztof Kawa informuje się, że Państwa dane podlegające Ustawie o ochronie danych osobowych są przetwarzane w siedzibie firmy FENCO Krzysztof Kawa z siedzibą w Chorzowie, ul. Konopnickiej 6/3, Zakład Siewierz ul. Parkowa 4 w celu związanym z realizacją współpracy handlowej lub biznesowej, w tym przepisy prawa lub w związku z realizacją marketingu usług własnych i dane są przetwarzane na podstawie art. 23.pkt.1.2 lub art. 23.pkt.1.3 lub art. 23.pkt.1.5 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016,poz. 922 ze zm.). Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, uzupełniania, poprawiania, a także zgłoszenia sprzeciwu dot. ich przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Odbiorcy Państwa danych osobowych są określeni w przepisach prawa oraz odbiorcami Państwa danych mogą być współpracujące z FENCO Krzysztof Kawa z siedzibą w Chorzowie, ul. Konopnickiej 6/3, Zakład Siewierz ul. Parkowa 4 firmy kurierskie.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec byłych dostawców, odbiorców i innych firm współpracujących z Fenco Krzysztof Kawa (do listopada 2016r.) informuje się, że Państwa dane podlegające Ustawie o ochronie danych osobowych są przetwarzane w siedzibie firmy FENCO Krzysztof Kawa z siedzibą w Chorzowie, ul. Konopnickiej 6/3, Zakład Siewierz ul. Parkowa 4 w celu związanym z realizacją przepisów prawa lub z realizacją marketingu usług własnych i dane są przetwarzane na podstawie art. 23.pkt.1.2 lub art. 23.pkt.1.5 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016,poz. 922 ze zm.). Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, uzupełniania, poprawiania, a także zgłoszenia sprzeciwu dot. ich przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Odbiorcy Państwa danych osobowych są określeni w przepisach prawa.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec byłych pracowników Fenco Krzysztof Kawa (do listopada 2016r.) informuje się, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w siedzibie firmy FENCO Krzysztof Kawa z siedzibą w Chorzowie, ul. Konopnickiej 6/3, Zakład Siewierz ul. Parkowa 4 w celu związanym z byłym zatrudnieniem i dane są przetwarzane na podstawie art. 23.pkt.1.2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016,poz. 922 ze zm.). Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, uzupełniania, poprawiania, a także zgłoszenia sprzeciwu dot. ich przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa.